ERGEN BAĞIMLILIK POLİKLİNİĞİ
03/01/2011 tarihinden itibaren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalında "ERGEN BAĞIMLILIK POLİKLİNİĞİ" hizmet vermeye başlamıştır. Randevu almak isteyenler, E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesinin web sitesinden ve ya 390 14 10 numaralı telefonundan randevu alabilrler
detay

AFİŞ YARIŞMASI
İzmir Üniversiteleri Platformu tarafından ikinci dönem çalışmaları kapsamında ve EGEBAM ile işbirliği içinde gerçekleştirilen 'Madde Bağımlılığı ile Mücadele afiş yarışması ödül töreni, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlendi.

detay

Websayfamız yayında...
Websayfamızı sizlerin bize daha hızlı ulaşmanız, EGEBAM hakkında bilgilenmeniz için oluşturduk...
detay


Oluşum Süreci 

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ve ERGEN ALKOL, MADDE BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ ( EGEBAM )

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ÖNDERLİĞİNDE İZMİR’de ÇOCUK ve ERGENLERDE, UÇUCU ve UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI ve BAĞIMLILIĞIYLA SAVAŞIM ORTAK PROJESİ (Ocak 1999)

İŞBİRLİĞİ

 • İzmir Valiliği
 • Büyük Şehir Belediyesi
 • İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Sosyal Yardım Vakıfları
 • Sivil Toplum Örgütleri
KOORDİNASYON & ÇALIŞMA

EGEBAM’ IN KURULUŞUNDA ROL ALAN KURUMLAR

İzmir Valiliği
Büyük Şehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi
Emniyet Md.
Milli Eğitim Md.
Sağlık Md.
Sosyal Hizmetler Md.
İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı
Sokak Çocuklarını Koruma Dernek ve Vakfı
Sivil Toplum Örgütleri
Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatrisi AD temsilcileri

İŞLEYİŞ SÜRECİ

Tedavi merkezi yönetimi İzmir Valiliği tarafından
Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ ne önerildi. (Kasım 2002)

Yüksek Öğrenim Kurulu’nun onayı ve Merkez yönergesi uyarınca 31.01.2003 tarihinde merkez müdürü ve yönetim kurulu üyeleri görevlendirildi.


MERKEZ YÖNETİM KURULU


Merkez Müdürü
Prof. Dr. Cahide Aydın
Müdür Yardımcıları
Prof. Dr. Hakan Coşkunol,
Doç.Dr. Müge Tamar,
Yönetim Kurulu Üyeleri
Yard. Doç. Dr. Serpil Erermiş
Uzm. Dr. Saniye Korkmaz Çetin
Uzm. Dr. Nurcan Arslantürk

EGEBAM İŞLEYİŞ PROTOKOLÜ
 • Sağlık ve İdari Personel (İl Sağlık Müd., E.Ü.)
 • Yemek, Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri (İzmir Büyük Şehir Belediyesi)
 • Merkez Harcamaları & Yoksul Hastalar (İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı)
EĞİTİM SÜRECİ

Merkezde görev alan tedavi ekibi elemanları (pratisyen hekim, hemşire, SHU, psikolog), Şubat-Haziran 2003 arasında EÜTF Çocuk Psikiyatrisi AD ve Psikiyatri AD Bağımlılık Birimi’nde teorik ve uygulamalı eğitime alındı.
Teorik eğitimde Çocuk Psikiyatrisi AD, Psikiyatri AD ve Adli Tıp AD öğretim üyeleri görev aldı.
Protokol anlaşmasının imzalanması ve diğer prosedürler 2003 yazında tamamlandı; hizmetin 10 Eylül 2003’de başlaması uygun görüldü.

MERKEZİN İŞLEYİŞ PROTOKOLÜ

İzmir Valiliği, E.Ü. Rektörlüğü ve diğer kurumlarla işbirliği protokolü
Sayın İzmir Valisi Yusuf Ziya Göksu ve ilgili kurumların temsilcileri tarafından 20/6/2003 tarihinde imzalandı.

OLUŞMA SÜRECİ

2003 Eylül ayı başlarında tam gün çalışan bir psikiyatri uzmanının göreve gelmesiyle, ayaktan tedavi hizmetleri başlandı.
20 Ekim 2003’de yataklı tedavi hizmeti başladı.
Bu hekimler, psikiyatri uzmanının denetiminde çalışıyor

VAKA BAŞVURU BİÇİMİ

- E.Ü. Hastanesi Döner Sermaye işleyiş kuralları uygulanmakta
- Merkez kendine ait ayrı bütçesi ve döner sermaye hesabı var
- Sağlık personeline döner sermaye verilmesi için merkezin resmi sevkli hastalardan olan geliri hastane döner sermayesine alınmakta
- Resmi Sevkli (Emekli Sandığı, SSK, Özel Sigorta, Banka Sevki, Askeri Hastane, Yeşil Kart, Bağ-Kur)
- Sosyal Yardımlaşma Vakfı Ödemeli
- Ücretli

HASTA KABUL ÖLÇÜTLERİ

- 19 Yaş Altında ya da Lise Öğrencisi
- Alkol/Madde Kullanımı Sorunu Olan ya da Sorundan Kuşkulanılan
- Tedaviye İstekli
- Başvuru Sırasında Alkol ya da Madde Etkisinde Olmayan
- Aile/Veli/Vasi/Sosyal Servis Aracılığıyla Başvuran

HASTA YATIŞI İÇİN DIŞLAMA ÖLÇÜTLERİ

- Primer klinik tablosu Mental Retardasyon, Psikotik Bozukluk, Otizm, Akut Ajitasyon/Agresyon, Suisidal Depresyon, Kişilik Bozukluğu, A.Nervoza, OKB, Dürtü Kontrol Boz., Ciddi Organik Hastalık
- Servis Düzenini Bozucu Davranış (kişilere/eşyalara zarar, madde kullanma)
- Mükerrer Yatışlarda Tedavide Başarısızlık!!!!!

VAKA GİRİŞ ŞEMASI
Sokakta Yaşayan
Emniyet,
Sokak Çalışması
Alsancak YGM
Sağlık Güvencesi

Motivasyon
EGEBAM
Ailesiyle Yaşayan
Okul
Aile
RAM vb.
Motivasyon
EGEBAM


EGEBAM YERİ VE TELEFONU

İZMİR
ÖRNEKKÖY/KARŞIYAKA
TOPLUM MERKEZİ VE GENÇLİK MERKEZİ KOMPLEKSİNDE TELEFON:
0232. 363 48 99
0232. 363 49 84


MERKEZDE GÖREVLİ PERSONEL
 • 1 Psikiyatri uzmanı (E.Ü.T.F Ç. Psikiyatrisi, 657 )
 • 7 Pratisyen hekim (İl Sağlık Müd. )
 • 1 Başhemşire (E.Ü .)
 • 7 Hemşire (5’i E.Ü., 2’si Sağlık Müd.)
 • 1 Sosyal Hizmet Uzmanı (E.Ü.)
 • 2 Psikolojik Danışman ( İl Milli Eğitim Müd.)
 • 1 Psikolog (E.Ü.)
 • 1 Ayniyat Saymanı (E.Ü)
 • 1 Şoför ve Minibüs ( İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı)
 • Uğraş Öğretmenleri (K.Yaka Halk Eğit.)
 • 1 Sekreter (Karşıyaka Belediyesi)
 • 24 saat Güvenlik ve Temizlik Personeli (İzmir Büyükşehir Belediyesi)
 • Son günlere dek 4 Güvenlik, 3 kadın ve 2 erkek 5 temizlik personeli ,


 • EGEBAM’ IN HİZMET ALANLARI

 • Eğitim
 • Araştırma
 • Tedavi Hizmetleri
  • - Yataklı tedavi hizmeti
   - Poliklinik hizmeti


  EĞİTİM

 • Hizmet içi eğitim, profesyonellerin eğitimi, ana-baba eğitimi, gençlerin eğitimi, öğretmen eğitimi
 • Eğitimde hedef kitleler
  • - Risk altında çocuk-ergen ve aileleri
   - Bağımlı ve yakınları
   - Okul yöneticileri, rehber öğretmenler, okul aile birlikleri
   - Sağlık personeli
   - Emniyet güçleri
   - Basın mensupları
  ARAŞTIRMA

  Konuyla ilgili araştırmaları takip etme ve üretme

  TEDAVİ HİZMETLERİ

  Hedef kitle Alkol ve madde kullanım sorunu olan çocuk ve ergenler
  Hizmet sunumu için üst yaş sınırı 18'dir
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
  İzmir tel:0 232 363 48 99